logoinvert.png

הכשרה בסיסית מלאה של EMDR

צוות ההוראה:
 ד"ר דני קהאן מר תולי פלינט ומר יוני אלקינס


הכשרה בהיקף 80 שעות אקדמיות, 12 מפגשים
כוללת שני שלבים (א+ב) בהם נכללים: 

שלושה ימי הכשרה לכל שלב - לימוד פרונטלי ופרקטיקום
ימי שלישי, בשעות 08:30-18:00
    * תאריכי שלב א': 26.1.21, 2.2.21, 9.2.21
    * תאריכי שלב ב': 8.6.21, 22.6.21, 29.6.21

שלושה ימי הדרכה קבוצתית - בסיום כל שלב 
ימי שלישי, בשעה 9:00 בבוקר
    * תאריכי הדרכות שלב א': 9.3.21, 6.4.21, 27.4.21
    * תאריכי הדרכות שלב ב': 6.7.21, 13.7.21, 20.7.21


 טיפול  EMDR
Eye Movement Desensitization & Reprocessing 
הינו אחד הטיפולים המוכחים ביותר בספרות ובמחקר לטיפול בפוסט טראומה. מטרת הטיפול הינה לעבד כראוי את החוויה הטראומטית כך שלא תצוץ בצורה מציפה ובלתי נשלטת, אלא להביא לכך שזיכרון זה יישמר בצורה שניתנת לעיכול והתמודדות. 
Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

חותמת מרובעת-סופי.png

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  6,200 ₪
מתמחים, סטודנטים לתואר שני טיפולי ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 5,700 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון