logoinvert.png

הכשרה בסיסית מלאה של EMDR

צוות ההוראה: ד"ר דני קהאן, מר תולי פלינט ומר יוני אלקינס

80 שעות אקדמיות

ההכשרה מחולקת משני שלבים (א+ב) בהם נכללים: 
• שלושה ימי הכשרה שכוללים לימוד פרונטלי ופרקטיקום שיתקיימו בימי שלישי,
בשעות 08:30-18:00
* מועדי שלב א': 26.1.21, 2.2.21, 9.2.21
* מועדי שלב ב': 8.6.21, 22.6.21, 29.6.21

לאחר כל שלב יתקיימו שלושה מפגשי הדרכה קבוצתית בימי שלישי החל משעה 9:00 בבוקר:
* מועדי ההדרכות שלב א': 9.3.21, 6.4.21, 27.4.21
* מועדי הדרכות שלב ב': 6.7.21, 13.7.21, 20.7.21

 טיפול  EMDR
(Eye Movement Desensitization & Reprocessing) הינו אחד הטיפולים המוכחים ביותר בספרות ובמחקר לטיפול בפוסט טראומה. היתרון המרכזי בשיטת טיפול זו הוא שהיא מהירה יותר משאר הטיפולים הממוקדים בטראומה, ודורשת פחות מהמטופל (אין שיעורי בית).

מטרת הטיפול הינה לעבד כראוי את החוויה הטראומטית כך שלא תצוץ בצורה מציפה ובלתי נשלטת, אלא להביא לכך שזיכרון זה יישמר בצורה שניתנת לעיכול והתמודדות. זאת בכדי לשפר את התפקוד והחוויה הפנימית של האדם במגוון תחומי חייו. החל משנת 2013 הוגדר טיפול EMDR ע"י ארגון הבריאות העולמי (WHO) כשיטה העדיפה לטיפול בפוסט טראומה. EMDR נותנת מענה נרחב ובעל יתרונות משמעותיים גם לסוגים רבים של קשיים ומצוקות וכיום מהווה פסיכותרפיה העומדת בפני עצמה. 

מטרות הקורס:
• להכיר את מודל הAIP, עליו מבוסס טיפול הEMDR, בצורה בסיסית
• להמשיג תיאור של פונה על פי מודל הAIP
• להבין את שמונת שלבי הEMDR ברמה הבסיסית
• לתרגל את שמונת שלבי הטיפול, הן כמטפל והן כמטופל
• לקלוט את אופן העבודה על ידי תצפית של טיפול
• לפתח מיומנות וביטחון להתחיל להתנסות לטפל באמצעות EMDR עם מטופלים מיד עם תום הקורס


Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

חותמת מרובעת-סופי.png

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  6,200 ₪
מתמחים, סטודנטים לתואר שני טיפולי ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 5,700 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון