logoinvert.png

תכנית לימוד מתקדמת 
בגישת טיפול בקבלה ומחויבות 
ACT

צוות ההוראה: 
ד"ר רן אלמוג, מר ליאור בירן, 
גב' ליאור גילעד ומר אור פרי

120 שעות אקדמיות, 20 ימי שישי בין השעות 08:30-14:15


תאריכי הקורס  
1.1.21, 8.1.21, 15.1.21, 22.1.21, 29.1.21, 5.2.21, 12.2.21, 19.2.21, 5.3.21, 12.3.21, 19.3.21, 9.4.21, 23.4.21, 30.4.21, 7.5.21, 14.5.21, 21.5.21, 4.6.21, 11.6.21, 18.6.21 

ACT -תרפיית קבלה ומחויבות, הינה אחת מן הגישות הבולטות בגל השלישי של ה-CBT אשר זוכה לתמיכה מחקרית רבה. 
עקרונות הגישה מובילים להצלחה טיפולית בתחומים רבים וזאת מתוך מודל העבודה הייחודי שהיא מציעה, הנשען על תפיסת עולם והנחות פילוסופיות המתלכדות לשאיפה להגיע לגמישות פסיכולוגית. 
התוכנית ללימוד גישת ACT היא תוכנית חלוצה בתחומה, ייחודה של תוכנית זו היא בכך שהיא מרכזת תחת קורת גג אחת, ובתהליך מובנה ושלם, בסיס ידע תיאורטי וקליני רחב, אשר מטרתו לאפשר לבוגריה שליטה תיאורטית ומעשית בגישת טיפול זו.

התכנית היא תכנית מתקדמת אשר מניחה ידע בסיסי 
אודות גישת ACT, המהווה תנאי לקבלה לתכנית.  Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

חותמת מרובעת-סופי.png

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  6,500 ₪
מתמחים: 6,000 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 5,500 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון