logoinvert.png

קשיבות וחמלה עצמית ככלי טיפולי


מרצה הקורס: תומר הרן 

33 שעות אקדמיות

4 ימי שישי בין השעות 08:30-12:45 
בתאריכים: 5.3.21, 12.3.21,
19.3.21, 9.4.21, 
ויום רטריט בתאריך 23.4.21 שיתקיים בנווה שלום, בין השעות 08:30-16:30


במהלך העשור האחרון עורר המונח 'חמלה עצמית' עניין גובר בספרות המחקרית. המונח ושימושיו השונים ניזונו רבות מהפסיכולוגיה הבודהיסטית, מגישות התנהגותיות וממדעי חקר המוח. 
חמלה עצמית מורכבת משלושה רכיבים: קשיבות (mindfulness), נדיבות עצמית (self-kindness), ותחושה של אנושיות משותפת (common-humanity)


מטרות הקורס:
* הכרת והבנת התיאוריה והמחקר בתחום החמלה עצמית.
*העמקת החוויה האישית תוך פיתוח התבוננות חומלת ובלתי שיפוטית. 
* מתן כלים מעשיים לשילוב של חמלה עצמית בטיפול. 
* תרגול מיינדפולנס בשילוב עם הרצאות תיאורטיות והתנסויות חווייתיות. 

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

חותמת מרובעת-סופי.png

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  1,800 ₪
מתמחים: 1,500 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,300 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון