logoinvert.png

פסיכותרפיה והדרכה הורים 
בתהליכי פרידה וגירושין


מרצת הקורס: ד"ר אלומה רייס

36 שעות אקדמיות

אלומה חתוך .png

שישה ימי שלישי בין השעות 08:30-13:30
 בתאריכים: 20.10.2020, 27.10.2020, 03.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 24.11.2020   

תהליך פרידה וגירושין הינו אחד מהתהליכים האנושיים המורכבים ביותר, כרוך באתגרים רגשיים ופסיכולוגיים רבים ומשפיע עמוקות על כל מעגלי החיים. אנשים גרושים וילדי גירושין מהווים נתח משמעותי מהאוכלוסייה. כאנשי טיפול הננו סוכני שינוי משמעותיים לשיפור איכות חייהם. 
הקורס מציעה העמקה בהבנת ההיבטים הרגשיים והפסיכולוגים העוברים על בני הזוג ועל ילדיהם בתהליך הגירושין, כלים פרקטיים להתמודדות וליווי בתחנות אלה וחשיבה על דרכי פעולה שונות.   

מטרות הקורס:
* הקניית ידע בהיבטים רגשיים ופסיכולוגיים המאפיינים את בני הזוג וילדי המשפחה בתהליכי פרידה וגירושין. 
* הקניית ידע תיאורטי ומעשי להדרכת הורים בנקודות השונות בהליך הפרידה והגירושין.  
* הגדלת המודעות ל- Co-parenting ולדרכים אלטרנטיביות ליישוב מחלוקות בעת פרידה וגירושין.  

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

קורס מקוון חותמת.jpeg

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  ₪2,100  
מתמחים:  ₪1,800 
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,600 ₪

ספינות.jpeg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון