logoinvert.png

התמקדות - Focusing


מרצת הקורס: ד"ר רות מסר קויצקי

30 שעות אקדמיות

רותי.png

6 ימי שישי בין השעות 08:30-13:30 
 בתאריכים: 09.04.21, 16.04.21, 23.04.21, 30.04.21, 
07.05.21, 14.05.21 

שיטת הפוקוסינג Focusing (בעברית התמקדות) היא תוצאה של התבוננות אמפירית ופילוסופית ארוכה, בניסיון "לתפוס" את המהות החמקמקה של השינוי הקורה בטיפול נפשי מוצלח.
בבסיס טכניקה זו, נמצאת ההקשבה העמוקה לחווית המטופל, שימת לב מיוחדת לתחושות הנחוות גופנית. הקשבה ממוקדת וספציפית של מטופל לחוויה שלו בעזרת מטפל המלווה אותו, יוצרת מקום לשינוי דרמתי ברגשות, מחשבות ותחושות ולמעשה בחוויה כולה. 
הגילוי והשימוש באלמנט הנקרא Felt sens - תחושה מורגשת, בשיטת הפוקוסינג משייך אותה למעשה לקבוצת "טכניקת גוף-נפש". 
מטפלים המשתמשים בשיטת הקשבה והתערבות מיוחדת זו, חווים לעיתים קרובות הפתעות מרשימות ומרגשות ב"צמתי תקיעות" בטיפול, וזו הסיבה שכדאי להכירה מקרובה. במהלך הקורס נערוך הכרות תיאורטית ופרקטית מעמיקה עם הכלי הטיפולי המפתיע הזה.

מטרות הקורס:
* היכרות עם המושגים המרכזיים שחשוב להכירם לעומק, לחקור לחוות באופן אישי, בכדי לצרף את הטכניקה לארגז הכלים הטיפולי האישי. 
*מתן רקע תיאורטי מרוכז הכולל הסברים מפורטים על אספקטים שונים של כלי הפוקוסינג עם שימוש בדוגמאות. 
*תרגולים מעשיים אינטסיביים בזוגות.  

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

חותמת מרובעת-סופי.png

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  1,850 ₪
מתמחים: 1,600 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,400 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון