logoinvert.png

פסיכותרפיה במצבי טראומה גופנית 
ואובדן בילדים 

מרצת הקורס: ד"ר עינת יהנה 

30 שעות אקדמיות

עינת יהנה.jpeg

8 ימי רביעי (*למעט המפגש הראשון) בין השעות 18:00-21:15 

בתאריכים: *08.04.21, 21.04.21, 28.04.21, 05.05.21, 12.05.21, 19.05.21, 26.05.21, 02.06.21


הקורס יעסוק במאפייני הטיפול הפסיכולוגי בילדים ומתבגרים המתמודדים עם טראומה גופנית ומחלות כרוניות מולדות או נרכשות, תוך התייחסות לחוויות האובדן ולמאפייני המהלך. 
מאפייני הטיפול על שלביו השונים, יודגמו באמצעות מקרים קליניים תוך מתן כלים וטכניקות ייחודיות להתערבות פסיכולוגית הן של הילד והן עם בני משפחתו. התייחות תיאורטית ומעשית תינתן גם למושגים מרכזיים הנוגעים לתפיסת המוות ולחוויות האובדן, כמו גם למרכיבי חוסן נפשי ותהליכי הסתגלות בקרב ילדים. בקורס ייסקרו מודלים מתיאוריות הטיפול המשפחתי הנוגעים להתמודדות משפחה עם חולי ונכות וכן יושם דגש על חווית האובדן ותהליך האבל וההסתגלות של ההורה עצמו במצבים אלו. 
לבסוף, נדון בהשלכות האירוע לאורך החיים והמפגש המחודש עם הקהילה והמערכת החינוכית. 


מטרות הקורס:
* הקניית ידע ומושגי יסוד בבסיסים הקשורים לעולם החולי והטראומה לרבות טראומה גופנית בקרב ילדים ומתבגרים. 
*הכרות עם קשת התגובות הרגשיות וההתנהגותיות של ילדים והורים לחולי, נכות ומצבי אובדן מתמשך. 
* מתן כלים ודוגמאות קליניות להתערבויות פסיכולוגיות במצבים אלו. 
* הכרות עם ממשקי עבודה בקהילה ובמסגרת החינוכית 

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

חותמת מרובעת-סופי.png

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  1,900 ₪
מתמחים: 1,600 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,400 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון