logoinvert.png

עבודה טיפולית אינטגרטיבית עם הורים

מרצת הקורס: ד"ר דפנה דולברג

30 שעות אקדמיות

דולברג22.png

6 ימי שישי בין השעות 09:00-13:00
 בתאריכים: 30.10.2020, 06.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020, 27.11.2020, 04.12.2020 

עבודה טיפולית עם הורים על גווניה ומערכיה השונים מהווה אתגר ייחודי, שכן היא נעשית עם ההורים אך המושאים שלה הם ההורות והילדים. 
בנוסף, הורות מהווה את אחד התפקידים המורכבים והרגישים ביותר ברמה הפסיכולוגית בחברה המערכית בת זמננו. זאת ועוד, לעיתים קרובות העבודה הטיפולית בהורות נעשית עם צמד הורים, ובכך מהווה אתגר נוסף המצריך טכניקות וכלים ייחודיים, בהשוואה לטיפול פרטני.

מטרות הקורס:
* הבנה של מורכבות התפקיד ההורי.
* התבוננות על חסמים אפשריים ומקורות חוסן להורות מיטיבה. 
* דיון על אתגר שעיסוק בהורות ובזוג ההורים מציב בפני המטפלים עצמם. 
* בניית ארגז כלים מגוון ומפת דרכים להתקדמות הטיפול. 

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

קורס מקוון חותמת.jpeg

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  1,650 ₪
מתמחים: 1,400 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,200 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון