logoinvert.png

התערבויות זוגיות מתוך עמדה אינטגרטיבית למטפלים פרטניים


מרצת הקורס: ד"ר רון ניסים

25 שעות אקדמיות

רון נסים.jpeg

עשרה ימי שני בין השעות 19:00-21:00 (פעמיים בחודש
בתאריכים: 26.10.20, 9.11.20, 23.11.20, 7.12.20, 4.1.21, 18.1.21, 1.2.21, 15.2.21, 1.3.21, 15.3.21

שנים רבות, שרר פיצול בין לימוד והכשרה למטפלים פרטניים, לבין מטפלים זוגיים ומשפחתיים. על אף ששדה הטיפול דורש לא פעם תנועה בין העבודה ברמה הפרטנית לרמה הזוגית והמערכתית. גישות אינטגרטיביות והתייחסותיות מציעות מסגרת רעיונית וסט כלים ייחודי המאפשר למטפל לעשות את המעבר לטיפול או התערבות זוגית וחזרה. 

מטרות הקורס:
* הכרות עם העקרונות הבסיסיים לאינטגרציה ותנועה בין הטיפול האישי לזוגי
* רכישת מיומנות וכלים לפיתוח תקשורת מיטיבה בין בני הזוג - בגישות שונות.
* סקירת עקרונות פסיכואנליטיים והתייחסותיים רלוונטיים לטיפול זוגי 
* הקניית ידע בטיפול זוגי באוכלוסיות מגוונות
* רכישת ידע ועקרונות לטיפול בבגידות ומשברים.

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

קורס מקוון חותמת.jpeg

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  1,650 ₪
מתמחים: 1,400 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,200 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון