logoinvert.png

יסודות הטיפול 
האינטגרטיבי בהתמכרויות

מנהלת אקדמית: רחלי זיגל 
צוות ההוראה: ד"ר שירה סובול, ד"ר דניאל פיינגולד
וסלבה קוברדינסקי

96 שעות אקדמיות

16 ימי שישי לאורך חודשים נובמבר-אפריל:
 27.11.20, 1.12.20 (הרצאת זום בערב) 4.12.2020, 25.12.2020, 1.1.2021, 8.1.2021, 15.1.2021, 22.1.2020, 29.1.2021, 5.2.2021, 12.2.2021, 19.2.2021, 5.3.2021, 12.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 16.4.2021 

התמכרות לסוגים שונים של חומרים ופעילויות (סמים פסיכואקטיביים, סיגריות, תרופות, אלכוהול, אכילה, מין והתנהגויות מסוגים שונים) הינה תופעה חברתית רווחת בכל שדרותיה של החברה. הצורך במטפלים בעלי ידע והכשרה ייעודיים לטיפול במגוון סוגי התמכרויות הוא רב, הן במסגרת שירותים ציבוריים והן במסגרות פרטיות. הקורס יילמד מתוך העמדה הטיפולית של גישת מזעור הנזקים - גישה חדשנית שמטרתה לתת מענים ולמצוא פתרונות לבעיות תוך התאמה של העזרה למוטיבציה, למוכנות לשינוי ולמשאבי השינוי של הפונה לטיפול.
הקורס יעניק ללומדים ידע וכלים לטפל במגוון סוגים של התמכרויות בדרגות חומרה שונות באמצעות מגוון מודלים טיפוליים והאינטגרציה ביניהם תוך היכרות עם ההיבטים הפסיכולוגיים, הביולוגיים והסוציולוגיים-תרבותיים של ההתמכרות וכן אפשרות לצבירת ניסיון. 

מטרות/יעדי הקורס:
* הקניית ידע בסיסי לגבי התמכרויות: אבחון, גורמים ומניעים להתמכרות, סוגי חומרים ממכרים והשפעותיהם, התנהגויות ממכרות.
* הכרת עקרונות הטיפול בסובלים מהתמכרות: גישת מזעור הנזקים אל מול גישת ההינזרות, אבחון וטיפול אינטגרטיבי המשלב מודלים שונים בהתאם למחקר.
* רכישת מיומנויות בראיון המוטיבציוני (Motivational Interviewing (MI, בטיפול התנהגותי-קוגניטיבי בהתמכרויות, בטיפול פסיכודינמי בהתמכרויות, בטיפול מערכתי בהתמכרויות, ב 12 הצעדים בהתמכרויות. 
* רכישת ידע ואימון בגישה אינטגרטיבית לטיפול אינטגרטיבי בסובלים מהתמכרויות בהתאם למודלים הטיפוליים הרלוונטיים.
* היכרות עם מסגרות הטיפול והשיקום הקיימות בישראל עבור הסובלים מהתמכרות.

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

חותמת מרובעת-סופי.png

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  4,500 ₪
מתמחים: 4,100 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 3,800 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון