logoinvert.png

מיומנויות להורות דיאלקטית 
טיפול בהורים לצעירים עם קשיי וויסות 

מרצות הקורס: ד"ר יפעת כהן 
וגב' דנה ספקטור

24 שעות אקדמיות

יפעת ודנה 222.png

6 ימי שישי בין השעות 09:00-12:30
 בתאריכים: 09.04.21, 16.04.21, 23.04.21, 30.04.21, 07.05.21, 14.05.21 

מודל ההורות הדיאלקטית שפותח במכון אופק ע"י ד"ר יפעת כהן ועמיתיה, הוא מודל אינטגרטיבי המתבסס בעיקר על אלמנטים מתוך גישת ה- DBT שפותחה על ידי פרופ' מרשה לינהן, ועל עמדת ההורות הקשובה (mindful parenting), מונח שטבעו ד"ר ג'ון ומילה קאבט-זין. העבודה עם הורים עפ"י מודל ההורות הדיאלקטית נעשית דרך לימוד ותרגול מיומנויות, ומתאים בעיקר להורים למתבגרים ומבוגרים צעירים הסובלים מקשיים בויסות רגשי, הפרעות אישיות מורכבות, שימוש בסמים, הפרעות אכילה וגם להורים לצעירים נורמטיביים.
מודל ההורות הדיאלקטית מתבסס בעיקרו על שילוב של מיומנויות קשיבות (mindfulness), הורות קשובה (mindful parenting), ומיומנויות של ולידציה (תיקוף). 

מטרות הקורס:
* סקיר גישות לעבודה טיפולים עם הורים, תוך עיון במושג הפרעה בוויסות רגשי מבחינה פסיכולוגית ונוירוביולוגית. 
*הסבר על הרציונל והרקע התיאורטי של גישת ה-DBT: הפילוספיה הדיאלקטית ומשמעותה כעמדה טיפולית.  
* התנסות דידקטית במיומנויות של הורות דיאלקטית, כולל הדגמת לימוד מיומנויות שמיועדות להורים בצורהה מקוצרת ומותאמת לאנשי מקצוע. 
* הקניית הכרות עם מיומנות הקשיבות, ההורות הקשובה והולידציה. 
*לימוד כלים שיכולים להיות לעזר גם באופן אישי וכן להוות חלק ממערכי טיפול אחרים. 

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

קורס מקוון חותמת.jpeg

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  1,750 ₪
מתמחים: 1,400 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,200 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון