logoinvert.png

שילוב חשיבה וכלים מעולם הגישור בפסיכותרפיה

מרצת הקורס: ד"ר אלומה רייס

24 שעות אקדמיות

דולברג22.png

ארבעה  ימי שלישי בין השעות 08:30-13:30 

בתאריכים: 23.02.21, 02.03.21, 09.03.21, 16.03.21

גישור הינו שיטה ליישוב סכסוכים. לפיה גורם שלישי ניטרלי מסייע לצדדים להגיע להסכמה ולפתרון המחלוקת באופן מיטבי. הקורס מציע כלי יעיל ופרטי לניהול ממשקים בין אישיים, משפחתיים ותוך/בין ארגוניים, למניעת סכסוכים ולהתמודדות במצבי שינוי ומעבר. בטיפול מתוארות פעמים רבות מחלוקות שונות בין מטופלים לזולתם, על כן עולם הגישור מעשיר את עולם הטיפול ומצייד את המטפל בכלים פרקטיים ויעילים בליווי המטופל בהתמודדויות השונות.

מטרות הקורס:
* היכרות עם עולם הגישור וקווי ההשקה בינו ובין עולם הטיפול.
* הקניית ידע תיאורטי וכלים יישומים מתחום הגישור, הרלוונטיים לפסיכותרפיה.
* תרגול והטמעת החשיבה והכלים הגישוריים במסגרות הטיפול השונות (טיפול פרטני, זוגי ומשפחתי).


Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

קורס מקוון חותמת.jpeg

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  1,400 ₪
מתמחים: 1,200 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,000 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון