logoinvert.png

אינטגרציה התפתחותית
התנהגותית בתהליכי החשיבה והטיפול באוטיזם  מתקדמים

ריכוז קורס : מיכל ירדני 
סגל ההוראה וההדרכה : מיכל ירדני, יסמין רון סגל, ליאת לנג ברכה, אורית פלד, עינת אמיתי ברגידה , אריאלה עילם, קרן פז, אורית דרדיק אמיר, רונית שוסל

52 שעות אקדמיות

13 ימי שני בין השעות 16:00-19:15
בתאריכים: 22.02.21, 01.03.21, 08.03.21, 15.03.21, 22.03.21, 05.04.21, 12.04.21, 19.04.21, 26.04.21, 03.05.21, 10.05.21, 24.05.21, 31.05.21 

האינטגרציה בין ידע התפתחותי –רגשי ובין תהליכי התערבות מהשדה הההתנהגותי , מהווה את הבסיס עליו נשענות רבות מההתערבויות הטיפוליות מבוססות המחקר באוטיזם. ההשתלמות נועדה להרחיב את הידע וההבנה של אנשי טיפול מנוסים בתחום הטיפול באוטיזם בילדים לאינטגרציה בין ההבנה התפתחותית והידע בניתוח התנהגות בחשיבה ובעשייה הטיפולית. 
במהלך הקורס יילמד ידע עדכני בנושאים שונים בהתפתחות בגיל הרך וידונו תהליכי החיבור ליישומים טיפוליים שונים ותהליכי למידה ומשמעותם בהתערבות באוטיזם. 
נדון בשאלות: מהי הסתכלות התפתחותית וכיצד יש לקחת אותה בחשבון? האם יש סתירות בין חשיבה התפתחותית לדרכי התערבות התנהגותית? כיצד מגשרים עליהן באופן אינטגרטיבי? ונעמיק בסוגיות טיפוליות ספציפיות באוטיזם המשלבות בין הגישות כדוגמת חינוך לאוטונומיה, טיפול בטראומה ועוד.   
הקורס ישלב הקניית ידע ע"י הרצאות, סרטונים, הדגמות מטיפולים , מצגות ודיונים בכתה.
מפגשי הקורס יועברו ע"י מדריכים בכירים מהצוות המוביל של חטיבת הטף באלו"ט.

מטרות הקורס:
* הרחבת הידע וההבנה של אנשי טיפול מנוסים בתחום הטיפול האוטיזם בילדים. 
* למידת ידע עדכני בנושאים שונים בהתפחות בגיל הרך. 
*חיבור ליישומים טיפוליים שונים ותהליכי למידה ומשמעותם בהתערבות באוטיזם. 

הקורס מיועד למטפלים בעלי נסיון של שנתיים לפחות בתחום הטיפול או האבחון באוטיזם.  יתקבלו מטפלים מתחום בריאות הנפש (פסיכולוגים , עו"סים, מטפלים בהבעה ויצירה) רופאים (רופאי ילדים, נוירולוגים, פסיכיאטרים) ומטפלים פארארפואיים (מרפאים בעיסוק, קלינאיות תקשורת, פיזיוטרפיסטים ומנתחי התנהגות), אשר מעוניינים בהרחבת והעמקת הידע בטיפול באוטיזם בילדים. במקרים חריגים תתאפשר קבלה של אנשים מתחומים אחרים.

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

חותמת מרובעת-סופי.png

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  2,300 ₪
מתמחים: 2,000 ₪
עובדי אלוט:  1,800 ₪ 
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,700 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון