logoinvert.png

פסיכותרפיה במצבי אובדן, יגון ואבל


מרצת הקורס: ד"ר אביטל גרשפלד- ליטוין

42 שעות אקדמיות

אביטל.png

7 ימי שישי בין השעות 08:30-14:15 
 בתאריכים: 23.10.20, 30.10.20, 6.11.20, 13.11.20, 20.11.20, 27.11.20, 4.12.20. 


הקורס יתמקד בהכרות עם תיאוריות שונות לצד טכניקות טיפוליות עדכניות לטיפול והתמודדות עם מצבי אובדן ואבל בהקשרים שונים ומגוונים. 
תתבצע סקירה ממושג האבל במונחים של פתולוגיה עד למונחים של קשרים מתמשכים והבניית משמעות. כחלק מהלמידה תתבצע סקירה של המחקר בתחום והבנת הקשר בינו לבין ההתפתחות התיאורטית וכלי אבחון שונים בתחום.
הקורס יתמקד ביישום המודלים להתמודדות עם סוגי אובדן שונים תוך קידום חשיבה אינטגרטיבית של שימוש בגישות טיפול שונות

מטרות הקורס:
• לספק מסגרת תיאורטית עדכנית ורחבה להמשגה של אובדן ואבל תוך סקירת התמורות והמחקר בתחום והמשמעויות האבחוניות והקליניות הנגזרות מכך.
• הקניית ידע מעמיק על מודלים העדכניים לטיפול באובדן ואבל בדגש על יישום למצבי אובדן שונים וגישות טיפוליות שונות, תוך היכרות עם ידע מחקרי מקיף בתחום.
• הדגמת היישום של המודלים הטיפוליים להתמודדות עם אבל ואובדן במגוון מצבים והקשרים
• פיתוח וקידום תפיסה אינטגרטיבית של טיפול והתמודדות עם מצבי אבל ואובדן

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

קורס מקוון חותמת.jpeg

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  2,750 ₪
מתמחים: 2,300 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,950 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון